fbpx

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2.pdf)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2.pdf 263 kB
Download this file (ราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf)ราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf 1338 kB
Download this file (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf 6216 kB
Download this file (ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกรถขยะ ขนาด 1 ตัน.pdf)ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกรถขยะ ขนาด 1 ตัน.pdf 1000 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3.pdf 222 kB
Download this file (ประกาศ อบต.ออย เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ฯ.pdf)ประกาศ อบต.ออย เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ฯ.pdf 5333 kB
Download this file (ร่าง ประกาศ อบต.ออย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ฯ.pdf)ร่าง ประกาศ อบต.ออย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ฯ.pdf 5245 kB
Download this file (บก.06 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน.pdf)บก.06 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน.pdf 870 kB
Download this file (ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ 14 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา.pdf)ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ 14 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา.pdf 1059 kB
Download this file (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf)เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf 979 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2.pdf 1619 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1.pdf 1488 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บโดยวิธีคัดเลือก.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บโดยวิธีคัดเลือก.pdf 423 kB
Download this file (บก.06 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf)บก.06 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf 777 kB
Download this file (ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ.pdf)ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ.pdf 307 kB
Download this file (ประกาศข้อปฏิบัติยืมทรัพย์สิน ของอบต.ออย ปี 2567.pdf)ประกาศข้อปฏิบัติยืมทรัพย์สิน ของอบต.ออย ปี 2567.pdf 203 kB
Download this file (ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567.pdf 2078 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566.pdf 175 kB
Download this file (ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf)ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf 176 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf)ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf 176 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf)ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf 173 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf)ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf 174 kB
Download this file (แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางห้วยแก่น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf)แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางห้วยแก่น บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf 314 kB
Download this file (แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf)แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf 316 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา.pdf 223 kB
Download this file (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายทางล่องห่อเชื่อมสายทางเหมืองหลวงบ้านหลวงหมู่ที่ 6.pdf)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายทางล่องห่อเชื่อมสายทางเหมืองหลวงบ้านหลวงหมู่ที่ 6.pdf 3355 kB
Download this file (ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายทางล่องห่อเชื่อมสายทางเหมืองหลวงบ้านหลวง ม.6.pdf)ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายทางล่องห่อเชื่อมสายทางเหมืองหลวงบ้านหลวง ม.6.pdf 3414 kB
Download this file (แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf)แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf 322 kB
Download this file (ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf)ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปี พ.ศ. 2565.pdf 1043 kB
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf 1055 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 65.pdf 390 kB
Download this file (สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65.pdf)สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 65.pdf 619 kB
Download this file (สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64.pdf)สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64.pdf 212 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 64.pdf 623 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 64.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 64.pdf 569 kB
Download this file (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf 54 kB
Download this file (ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf)ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12.pdf 20 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf 496 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564.pdf 248 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (2).pdf 295 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (2).pdf 167 kB
Download this file (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (2).pdf)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (2).pdf 242 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางถุงบิ๊กแบ็ค บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวางถุงบิ๊กแบ็ค บ้านหลวง หมู่ที่ 6.pdf 45 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลานอเนกปรปะสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลานอเนกปรปะสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2.pdf 44 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้นฝาง หมู่ที่ 5.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านต้นฝาง หมู่ที่ 5.pdf 46 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดบ่อขยะ บ้านหล่าย หมู่ที่ 4.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดบ่อขยะ บ้านหล่าย หมู่ที่ 4.pdf 44 kB
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย 64.pdf 497 kB
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 64.pdf 424 kB
Download this file (รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 64.pdf)รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 64.pdf 542 kB
Download this file (ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564.pdf 502 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม2563.pdf 3482 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf 3321 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนตุลาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนตุลาคม 2563.pdf 4509 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2563.pdf 4392 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน สิงหาคม 2563.pdf 3323 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2563.pdf 3857 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563.pdf 2698 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนเมษายน 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนเมษายน 2563.pdf 3279 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มีนาคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มีนาคม 2563.pdf 6014 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf 3491 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มกราคม 2563.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือน มกราคม 2563.pdf 3678 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนธันวาคม 2562.pdf 3718 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน  2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 4966 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62.pdf 3878 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf)แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563.pdf 987 kB
Download this file (รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf)รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf 970 kB
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 5520 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกันยายน 2562.pdf 3437 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562.pdf 4174 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562.pdf 3301 kB
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 5674 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562.pdf 2645 kB
Download this file (จ้างวางถุงบิ๊กแ๊คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg)จ้างวางถุงบิ๊กแ๊คเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg 327 kB
Download this file (จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓.jpg)จ้างเหมาก่อสร้างลานตากพืชทางเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ ๓.jpg 337 kB
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg)จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ ๙.jpg 334 kB
Download this file (จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg)จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ ๒.jpg 317 kB
Download this file (จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๗.jpg)จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๗.jpg 319 kB
Download this file (แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf)แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 3997 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 61.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 61.pdf 2672 kB
Download this file (สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562.pdf)สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2562.pdf 3735 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน เม.ย. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน เม.ย. 62.pdf 5131 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมี.ค. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนมี.ค. 62.pdf 4088 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ก.พ. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ก.พ. 62.pdf 4158 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ม.ค. 62.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ม.ค. 62.pdf 3813 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 61.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ธ.ค. 61.pdf 3788 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พ.ย. 61.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน พ.ย. 61.pdf 3243 kB
Download this file (รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ประจำ.pdf)รายงานผลตามแผนจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 ประจำ.pdf 9258 kB
Download this file (ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ.pdf)ประกาศราคากลางจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ.pdf 527 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสรางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ศพด. อบต.ออย.pdf)ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสรางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ศพด. อบต.ออย.pdf 2608 kB
Download this file (แบบ บก.06 กล้อง CCTV.pdf)ประชาสัมพันธ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  423 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf)ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 935 kB
Download this file (ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.2.pdf)ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.2.pdf 464 kB
Download this file (ปปช01 ม.4 ทุ่งแพะ.pdf)ราคากลางซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 6 สาย บ้านหล่าย ม.4 ตำบลออย  418 kB
Download this file (ปร.5 ม.3-14.pdf)ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยป่าแขม ม.3,14 496 kB
Download this file (ปร.4 ม.3-14.pdf)ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนไชยป่าแขม ม.3,14 428 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561.doc)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561.doc 106 kB